Насловна / Активности / Управљање инфраструктурним пројектима

Управљање инфраструктурним пројектима

Национална агенција за регионални развој учествовује у анализи потреба региона, иницирању, утврђивању приоритета и одабира инфраструктурних пројеката од значаја и утицаја на регионални развој.

Национална агенција за регионални развој (НАРР) учествује у реализацији Програма за унапређење локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно, чији је циљ смањење регионалних разлика, подршка економском и привредном расту и развоју кроз улагање у локалну и регионалну инфраструктуру, као и побољшање услова за живот и рад грађана у локалним самоуправама.

НАРР учествује у реализацији овог програма у оквиру Радне групе за стручну подршку Јединици за управљање пројектима (ЈУП) при Министарству привреде, чије је формирање предвиђено финансијским уговором између Републике Србије и Европске инвестиционе банке.

Национална агенција за регионални развој (НАРР) у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду у 2015. години реализује пројекат „Јачање капацитета АРРА и ЈЛС у делу управљања инфраструктурним пројектима“ у циљу јачања капацитета АРРА и ЈЛС при анализи потреба, утврђивању приоритетних инфраструктурних пројеката као и решевању конкретних проблема при реализацији инфраструктурних пројеката.

НАРР реализује обуке из области управљања инфраструктурним пројектима почев од 2011. године.