Пројекат за развој конкурентности и промоцију извоза (SECEP)

Пројекат за развој конкурентности и промоцију извоза (SECEP – Support to Enterprise Competitiveness and Export Promotion) настоји да унапреди конкурентност српских малих и средњих предузећа (МСП) кроз три повезане али различите компоненте:

  •  развој кластера (укључујући мапирање и анализу кластера)
  •  развој добављача
  •  интернационализација – унапређење рада МСП у Србији и развој њихове извозне способности

project-secep

Кључни циљ SECEP пројекта је да подржи развој тржишне економије и друштвено економске кохезије у Србији, унапређењем међународне конкурентности и извозних могућности малих и средњих предузећа. SECEP пројекат подржавају Министарство за економију и регионални развој, Национална агенција за регионални развој, Привредна комора Србије и Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА), а финансира га Европска унија.

Процес развоја кластера биће реализован са шест српских кластера међу којима ће бити спроведено квантитативно и квалитативно мапирање. На почетку, сваки од шест кластера биће дужан да сачини Акциони план кластера (уобичајено третиран као мапа пута кластера). Мапа пута кластера утврдиће циљеве сваког појединачног кластера упоредо са стварањем акционог плана који би требало да доведе до достизања тих циљева. SECEP пројекат тада ће почети да ради појединачно са сваким од изабраних кластера и помагати им да реализују акциони план. Очекује се да ће се активности разликовати од кластера до кластера у зависности од индустријског сектора, потреба датог кластера као и његових чланица (попут технолошког трансфера, иновација, помоћи у извозу) упоредо са помоћи у координацији кластера и управљању потребама.

Друга компонента SECEP пројекта је Програм развоја добављача у Србији која настоји да унапреди пословање српских компанија (МСП) кроз унапређење квалитета прозвода и пословног амбијента како би те компаније постале ефикаснији и спремнији добављачу мулти-националних компанија које раде у Србији. Предвиђено је да најмање 15 мулти-националних компанија узме учешће у овом програму. Програм ће оснаживати иновације, трансфер технологије и унапређени квалитет сертификације међу српским МСП. Примарни циљ овог дела SECEP пројекта је уговарање успостављања нових ланаца добављача за српске компаније са мулти-националним компанијама које раде у Србији и у региону Југоисточне Европе, самим тим и настојање да се увећа директно и индиректно српски извоз. Смањење увоза, повећање запослености и већа вредност извезене робе – кључни су циљеви који повезују SECEP пројекат и српску стратегију развоја економије.

За учешће у програму развоја добављача одабрано је 80 МСП из аутомобилског, металског, електротехничког, ИТ и сектора паковања и за њих је била организована процена целокупног пословања по методологији Европске фондације за управљање квалитетом (ЕFQМ). Након имплементације акционог плана за побољшање који су предложили консултанти SECEP пројекта, 50 најуспешнијих предузећа је одабрано за интензивну подршку даљем унапређењу пословања. Са њима ће до краја 2011. године радити стручњаци за оне области из којих је идентификована потреба за додатним побољшањем. SECEP организује пословне изложбе „Упознај купца“ (мај/октобар 2010 и 2011. године) на којима управо овим предузећима пружа могућност да се представе као потенцијални добављачи великим компанијама, потенцијалним купцима њихових производа и услуга.

Током 2011. године SECEP ће пужити подршку иницијативи заинтересованих извозника за оснивањем асоцијације извозника, а организоваће и обуке за заинтересована извозно-оријентисана предузећа.

У оквиру SECEP пројекта реализује се и програм интернационализације за шест приоритетних кластера. Кроз компоненту интернационализације пројекат настоји да унапреди способност српских кластера не само да извозе, уз помоћ активности попут тржишних анализа и тражења партнера, већ и да стварају мрежу изван Србије са кластерима у другим земљама (попут размене искустава и заједничких тржишних активности) упоредо са јачањем веза са земљама чланицама ЦЕФТА.

За више информација:

SECEP – Пројекат за развој конкурентности и промоцију извоза
Доситејева 26, Београд
Телефон: 011 2622 620, 2626 - 966
Факс: 011 2626 478
secep@secep.rs
www.secep.rs

Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2010 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.