Насловна / О регионалном развоју

О регионалном развоју

narr-web-ilu

Законодавни и стратешки оквир политике регионалног развоја представљају: Устав Републике Србије, Стратегијa регионалног развоја, Споразум о стабилизацији и придруживању, Национални програм за европске интеграције, Закон о регионалном развоју, Подела на регионе са номенклатуром статистичких територијалних  јединица.

Закон о регионалном развоју предвидео је оснивање нових тела и институција, као и нове надлежности за већ постојеће институције.

Државе-чланице Европске заједнице теже да обезбеде складни развој смањењем разлика које постоје у степену развијености одређених региона и заосталости мање привилегованих региона. (Преамбула Уговора из Рима, 1958)

Национални савет за регионални развој основала је Влада Републике Србије ради обезбеђивања и унапређивања регионалног развоја.