Насловна / О нама / Информатор о раду

Информатор о раду

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и новим Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ бр. 68/10).

Информатор о раду је ажуриран 3. јуна 2014. године.