Насловна / Инфо / Конкурси / Јавни позив за доделу бесповратних средстава за развој конкурентностим МСПП

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за развој конкурентностим МСПП

Рок за пријаву: понедељак, 04. јун 2012.

У оквиру Програма подршке развоју конкурентности малих и средњих предузећа и предузетника у 2012. години, Национална агенција за регионални развој расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава

Бесповратна средства ће се одобравати за:

I група активности:
• уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком;
• едукација менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке;
• нови дизајн производа и амбалаже;
• електронска презентација предузећа;

II група активности:
• побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
• побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
• тестирање нових производа и
• израда и имплементација специјализованог софтвера.

Право на доделу бесповратних средстава имају мала и средња предузећа и предузетници, који се баве производњом или пружањем услуга, а који испуњавају следеће услове:
• да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;
• да су основани најкасније у мају 2010. године;
• да успешно послују претходне две године и воде пословне књиге по систему двојног књиговодства;
• да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
• да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства других државних институција.

Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 300.000,00 динара, за I групу активности, односно од 50.000,00 до 500.000,00 динара, за II групу активности.
Национална агенција за регионални развој ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 50% од укупног износа пројекта без ПДВ-а.

Укупна расположива средства зa реализацију Програма износе 32.000.000,00 динара.
Средства се додељују малим и средњим предузећима и предузетницима у складу са чл. 95, 96. и 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10 и 100/11).

Рок за подношење пријава је 04. јун 2012. године.

Програм, упутство, правила за оцењивање, пријавa и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције за регионални развој, на адреси www.narr.gov.rs и у штампаном облику у aкредитованим регионалним развојним агенцијама и агенцији која је посебним уговором ангажована у реализацији овог програма за регион града Београда.

За детаљније информације можете се обратити Националној агенцији за регионални развој на бројеве телефона: 019/445-364, 019/445-311, 011/2060-829 и 011/2060-832.

Пријаве се подносe лично или препорученом поштом најближој aкредитованој регионалној развојној агенцији, односно агенцији која је уговором ангажована за реализацију програма:
• Регионална агенција за развој Источне Србије „RARIS“ д.о.о.; Трг Ослобођења 1, Зајечар; тел: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org;
• Регионални центар за друштвено економски развој – Банат д.о.о.; Чарнојевићева 1, Зрењанин; тел: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs;
• Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о.; Влајкова 199, Лесковац; тел: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;
• Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о.; Цара Душана 49, Краљево; тел: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org;
• Обласна развојна асоцијација „ЈУГ“ д.о.о.; Обреновићева 17/1, Ниш; тел: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs;
• Регионална развојна агенција – Златибор д.о.о.; Петра Ћеловића бб, Ужице; тел: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs;
• Регионална развојна агенција Бачка; Булевар Михајла Пупина 20/II, Нови Сад; тел: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;• Регионална развојна агенција Срем, Главна бр.172, Рума; тeл: 022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs.
• Регионална развојна агенција Санџака - SEDA, 7. јули бб, Нови Пазар; тел: 020/332-700; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs.
• Регионални центар за развој малих и средњих предузећа и предузетништва – Београд, д.о.о., Топличин венац 11/4, Београд, тел: 011/2186-730; 011/2186-740; e-mail: office@mspbg.rs; www.mspbg.rs.