Насловна / Инфо / Конкурси / Јавни позив за доделу бесповратних средстава по Пројекту подршке развоју конкурентности ММСП у 2015. години

Јавни позив за доделу бесповратних средстава по Пројекту подршке развоју конкурентности ММСП у 2015. години

Рок за пријаву: среда, 19. август 2015.

Национална агенција за регионални развој расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава по Пројекту подршке развоју конкурентности ММСП у 2015 години

Пројекат подршке развоју конкурентности у 2015. години (даље: Пројекат) реализује Национална агенција за регионални развој у оквиру Програма подршке даљем развоју микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2015. години у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама.

Основни циљ Пројекта је јачање конкурентности и иновативности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга.

Бесповратна средства ће се одобравати за:

I група активности:

 • уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком;
 • нови дизајн производа и амбалаже;
 • електронска презентација.

II група активности:

 • побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
 • побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
 • тестирање нових производа и
 • израда и имплементација специјализованог софтвера.

Право на доделу средстава имају микро, мала и средња предузећа, задруге и предузетници, који кумулативно испуњавају следеће услове:

 • да је претежна делатност привредних субјеката производња, прерада или пружање услуга (да шифра делатности регистрована у Агенцији за привредне регистре указује на производну/услужну делатност или делатност прераде);
 • да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;
 • да су основани најкасније 01. јула 2013. године;
 • да имају позитивне резултате пословања у претходне две године;
 • да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства претходне две године;
 • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да у претходне две године и текућој години нису по истом основу користили подстицајна средства Националне агенције и других државних институција.

Средства се додељују у износу:

 • I група активности од 50.000,00 до 200.000,00 динара, осим за електронску презентацију предузећа за коју се може одобрити максимално 100.000,00 динара
 • II група активности од 50.000,00 до 500.000,00 динара.

Национална агенција ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 50% од укупног износа оправданих трошкова пројекта без ПДВ-а.

Укупна расположива средства зa реализацију Пројекта износе  30.000.000,00 динара.

Средства се додељују микро, малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама у складу са чл. 95. - 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 и 97/13 и 119/2014), као државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Рок за подношење пријава је 19. август 2015. године.

Текст Пројекта, упутство, правила за оцењивање, пријавa и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције, на адреси www.narr.gov.rs и у штампаном облику у aкредитованим регионалним развојним агенцијама.

За детаљније информације можете се обратити Националној агенцији за регионални развој на бројеве телефона: 011/2060-807; 011/2060-810; 011/2060-829; 011/2060-843; 011/2060-847; 011/2060-855; 011/2060-856; 011/2060-864 и 011/2060-870.

Пријаве се подносe лично или препорученом поштом најближој aкредитованој регионалној развојној агенцији: 

 • Регионална агенција за развој Источне Србије „RARIS“ д.о.о. Зајечар; Трг Ослобођења бб, 19000 Зајечар; тел: 019/426-376, 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org;
 • Регионални центар за друштвено економски развој „Банат“ д.о.о. Зрењанин; Чарнојевићева 1, 23000 Зрењанин; тел: 023/510-567, 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.banat.rs;
 • Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о. Лесковац; Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац; тел: 016/3150-115, 233 440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;
 • Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. Краљево; Цара Душана 77, 36000 Краљево; тел: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org;   
 • Регионална развојна агенција „ЈУГ“ д.о.о. Ниш; Обреновићева 38/I, 18000 Ниш; тел: 018/515-447, 522-659; e-mail: info@rra-jug.rs; www.rra-jug.rs;
 • Регионална развојна агенција „Златибор“ д.о.о. Ужице; Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице; тел: 031/523-065, 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.rs; www.rrazlatibor.co.rs;
 • Регионална развојна агенција Бачка д.о.о. Нови Сад; Булевар Михајла Пупина 20/II, 21000 Нови Сад; тел: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;
 • Регионална развојна агенција Срем д.о.о. Рума; Главна бр. 172, 22400 Рума; тeл: 022/470-910; e-mail: office@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs;
 • Регионална развојна агенција Санџака „SEDA“ д.о.о. Нови Пазар; 7. јула бб, 36300 Нови Пазар; тел: 020/332-700; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs;
 • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о. Kрагујевац; Краља Петра I бр. 22, 34000 Kрагујевац; тел: 034/302-701;    300-575; e-mail: officekg@redasp.rs; www.redasp.rs;   
 • Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд, д.о.о. Београд; Топличин венац 11/4, 11000 Београд; тел: 011/2186-730, 2186-740; e-mail: office@rrabeograd.rs; www.rarei.rs;
 • Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине д.о.о. Лозница;    Јована Цвијића 20, 15300 Лозница; тeл: 015/876-096, 875-993; e-mail: office@rrappr.rs; www.rrappr.rs
 • Регионална развојна агенција PANONREG д.о.о. Суботица; Tрг Цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица; тел: 024/554-107; e-mail:  office@panonreg.rs; www.panonreg.rs;
 • Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ д.о.о. Пожаревац; Стари корзо 30/3, 12000 Пожаревац; тел: 012/510-824, 511-823; e-mail:  office@rra-bp.rs; www.rra-bp.rs.

Конкурсна документација