Насловна / Инфо / Конкурси / Јавни позив Менторинг за 100 новооснованих и постојећих МСПП

Јавни позив Менторинг за 100 новооснованих и постојећих МСПП

Рок за пријаву: уторак, 06. мај 2014.

Национална агенција за регионални развој објављује ЈАВНИ ПОЗИВ МЕНТОРИНГ ЗА 100 НОВООСНОВАНИХ И ПОСТОЈЕЋИХ МСПП.

Овај јавни позив за реализацију менторинг програма спроводи Национална агенција за регионални развој у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама и центрима за развој МСПП у Суботици, Зрењанину, Новом Саду, Руми, Београду, Пожаревцу, Крагујевцу, Краљеву, Ужицу, Новом Пазару, Нишу, Лесковцу, Врању, Зајечару, Крушевцу и Лајковцу.

Циљ пројекта
Бесплатна услуга менторинга за одабраних 100 предузетника/привредних друштава у трајању од 50 сати по клијенту, а до краја новембра 2014. године.

Шта је менторинг?
Менторинг је свеобухватан процес подршке предузећима (привредним друштвима) и предузетницима који се налазе у пресудном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак уопште. Процес менторинга представља одређени број сати који стручно лице-ментор проводи у директном контакту/раду са власником радње или предузећа. Рад ментора почиње од дијагнозе. Предузеће и ментор заједно проучавају разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој.
На основу дијагнозе ментор и предузетник/предузеће припремају план/пројекат развоја. Током овог процеса ментор ради као помоћник, али и као координатор и саветник.
Национална агенција за регионални развој је стандардизовала менторинг као услугу у оквиру реализације пројекта „Институционализација менторинга као услуге за МСПП“, финансираног од стране Владе Јапана кроз Јапанску агенцију за међународну сарадњу – JICA. Програм менторинга у 2014. години саставни је део новог Пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуге за МСПП у земљама Западног Балкана-Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори“, који спроводи НАРР у сарадњи са Владом Јапана преко Јапанске агенције за међународну сарадњу – JICA. Предметни Пројекат је први регионалног карактера који финансира Влада Јапана и спроводи се у периоду 2013.-2016. године. 

НАРР спроводи и независну евалуацију корисника менторинга у претходним годинама реализације, а која је показала да захваљујући овој услузи МСПП корисници остварују у просеку 10% повећања продаје, профита и броја запослених.

Садржај менторинг услуга
• Дијагностиковање - анализа тренутне ситуације у предузећу, односно код предузетника;
• Помоћ у припреми развојних активности/планова/пројеката, како би се достигли што бољи пословни резултати;
• Саветовање и координација активности усмерених на приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама итд.;
• Помоћ у припреми документације која се подноси пословним банкама и приликом конкурисања за програме подршке МСПП;
• Помоћ  при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
• Помоћ у проналажењу пословних партнера, кроз републичку мрежу и у мрежи ЕУ;
• Помоћ у проналажењу потребних информација и консалтинг;
• Обука.

Имплементација менторинга
Ментори који ће спроводити програм обучени су у оквиру шестомодуларне обуке за менторе и запослени су у регионалним агенцијама и центрима за подршку МСПП, односно регионалним развојним агенцијама. Обука ментора представља један од резултата Пројекта Националне агенције за регионални развој и Јапанске агенције за међународну сарадњу (JICA).

УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Право да учествују у јавном позиву имају мала и средња привредна друштва и предузетници који се баве производњом или пружањем услуга, а која испуњавају следеће услове:
• већинско домаће приватно власништво, регистровани на територији Републике Србије;
• позитиван пословни резултат у претходној години (за тзв. постојеће МСПП);
• измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
• не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

КАТЕГОРИЈЕ КАНДИДАТА
Заинтересовани кандидати могу поднети пријаву у две категорије:
• Новоосновани привредни субјекти (привредна друштва и предузетници) - регистровани после 1. марта 2013. године;
• Постојећи привредни субјекти - регистровани пре 1. марта 2013. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

• За новоосноване привредне субјекте:
1. Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција и центара, са списка у наставку текста - део под називом „Достављање пријава“);
2. Извод о регистрацији предузећа/радње (оригинал или оверена копија);

• За привредне субјекте који су регистровани пре 1. марта 2013. године:
1. Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција и центара, са списка у наставку текста-део под називом „Достављање пријава“);
2. Извод о регистрацији предузећа/радње (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена копија);
3. Потврда надлежне Пореске управе да је предузеће/радња - подносилац захтева измирио све пореске обавезе у претходној години, као и до датума објављивања Јавног позива (оригинал или оверена копија);
4. Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2013. годину, за које овлашћено лице из предузећа/радње мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен Агенцији за привредне регистре на коначну обраду – изјаву потписати и оверити печатом привредног субјекта.

Национална агенција за регионални развој задржава право да провери веродостојност поднете документације.

ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА
Пријаве се достављају на адресе:
- Регионални центар за друштвено економски развој „Банат“-Зрењанин, Чарнојевићева 1; телефон: 023/ 510 567; 561 064; www.banat.rs
- Регионална развојна агенција Београд, Топличин венац 11/4; телефон : 011/2186 730, 2186 740, 2632 990; www.rrabeograd.rs
- Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља-Крагујевац, Краља Петра I 22; телефон: 034/300 575; 302 704; www.redasp.rs
- Регионална развојна агенција „Златибор“-Ужице, Петра Ћеловића бб; телефон: 031/523 065, 510 098; www.rrazlatibor.co.rs
- Регионална развојна агенција „PANONREG“ - Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15; телефон: 024/554-107; 535-109
- Регионална развојна агенција Браничево Подунавље-Пожаревац, Стари корзо 30/3; телефон: 012/510-824; 511-823; www.rra-bp.rs
- Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа-Краљево, Цара Душана 49; телефон: 036/397-777; www.kv-rda.org
- Регионална развојна агенција Санџака „SEDA“-Нови Пазар, 7. јула бб; телефон: 020/332-700; 317-551; www.seda.org.rs
- Регионални центар за одрживи развој и развој предузетништва „Тимок“-Зајечар, Николе Пашића 37/4; телефон: 019/426-516; www.msp-timok.org
- Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа-Лесковац, Пана Ђукића 42; телефон: 016/315-0115; 315-0119; www.centarzarazvoj.org
- Регионална агенција за економски развој и предузетништво Пчињског округа “VEEDA”-Врање, 22. децембра бб; телефон: 017/412-207; 405-641; www.veeda.rs
- Регионална развојна агенција „Бачка“-Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 20/2; телефон: 021/557 781; www.rda-backa.rs
- Регионална развојна агенција „Срем“-Рума, Главна бр.172; тeлефон: 022/470 910; www.rrasrem.rs
- Агенција за развој МСПП „ALMA MONS“-Нови Сад; Светосавска 3а; телефон: 021/427-822; 427-574; www.almamons.rs
- Регионална агенција за развој источне Србије „RARIS“-Зајечар, Трг Ослобођења бб; телефон: 019/426-376, 426-377; www.raris.org
- Регионална развојна агенција „ЈУГ“ д.о.о-Ниш, Обреновићева 38/1; телефон: 018/515-447; 522-659; www.rra-jug.rs
- Aгенција за регионални развој општина Колубарског округа „АРРОКО“-Лајковац; Омладински трг 1; телефон: 014/34-33-196; www.arroko.rs
- Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о.-Крушевац; Балканска 63/IV; телефон: 037/418-520.

На коверти мора бити јасно назначено „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ –  МЕНТОРИНГ 2014.“

За додатне информације можете се обратити позивом на телефон 011/20-60-815 или путем електронске поште на адресу milan.vujovic@narr.gov.rs.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 06.05.2014. ГОДИНЕ

Конкурсна документација