Насловна / Инфо / Јавне набавке / Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда број П 02/15 за набавку уговора о делу за тренере ментора