Насловна / Инфо / Јавне набавке / Jавнa набавкa мале вредности број М 17/15

Jавнa набавкa мале вредности број М 17/15 - услуге унапређења функционалности и одржавање Јединственог информационог система

Рок за подношење понуде је 28.08.2015. године до 13 часова.

Понуду доставити на адресу: Национална агенција за регионални развој, Канцеларија у Београду, ул. Теразије број 23, Београд, са назнаком: ,,Понуда за ЈНМВ услуге унапређења функционалности и одржавање Јединственог информационог система од значаја за регионални развој број М 17/15 - НЕ ОТВАРАТИ”.