Насловна / Инфо / Јавне набавке / Јавна набавка мале вредности М 19/15

Јавна набавка мале вредности М 19/15, за набавку услуга резервација хотела и ресторана

Рок за подношење понуде је 07.12.2015. године до 13 часова.

Понуду доставити на адресу: Национална агенција за регионални развој, Канцеларија у Београду, ул. Теразије број 23, Београд, са назнаком: ,,Понуда за ЈНМВ за набавку услуга резервација хотела и ресторана број М19/15 - НЕ ОТВАРАТИ"