Насловна / Инфо / Јавне набавке / Јавна набавка мале вредности М 16/15

Набавка услугe оцене бизнис идеја са аспекта процене утицаја на животну средину пројеката предложених за добијање бесповратне помоћи - М 16/15

Рок за подношење понуде је 17.08.2015. године до 12:00 часова

Набавка услугe оцене бизнис идеја са аспекта процене утицаја на животну средину пројеката предложених за добијање бесповратне помоћи - М 16/15