Насловна / Активности / Завршене активности

Завршене активности

Национална агенција за регионални развој и Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја пружају подршку младим и незапосленим особама са предузетничким идејама у недовољно развијеним подручјима у виду пакета нефинасијске и финансијске помоћи.  

Препознатљивост региона, у светлу регионализације Републике Србије и економског и административног јачања региона, допринела би целокупном друштвено-економском напретку региона. Пројекат „Брендирање региона“ за циљ има формирање идентитета бренда региона.

Циљ обука представника институција са локалног нивоа за писање пројеката од значаја за регионални развој је оспособљавање запослених у локалним заједницама за активно учешће на међународним и домаћим позивима за подношење пројеката (пројектних предлога).

Саветовања о регионалном развоју, која се организују на регионалном новоу, имају за циљ информисање циљних група о актуелним темама и инструментима подршке од интереса за равномерни регионални развој.

Национална агенција за регионални развој, у сарадњи са регионалним агенцијама, организује тродневне обуке за потенцијалне предузетнике (start-up обуке).

Пилот пројекта саветодавне подршке најнеразвијенијим општинама на југу Региона Јужне и Источне Србије „Јужно најјужније“  има за циљ експертску подршку најнеразвијенијих општина на југу Србије.  

Програм подразумева суфинансирање пројеката МСПП (до 75% од вредности пројеката) која се налазе у почетној фази пословања и послују на подручјy којe заостајe у развоју овог сектора, кроз усклађивање њиховог пословања са захтевима међународних стандарда пословања, унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.  

Предмет Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години је суфинансирање до 25% трошкова набавке опреме привредних субјеката, при чему је обавеза привредног субјекта да при куповини учествује са 5% сопствених средстава, а остатак обезбеди из повољнијих кредита пословних банака – партнера у реализацији овог програма.

Национална агенција за регионални развој управља инфраструктурним пројектима, финансираним из Националног инвестиционог плана, која су поверена од стране Министарства економије и регионалног развоја, односно Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе.