Акредитоване регионалне развојне агенције

Листа акредитованих регионалних развојних агенција.

Регионална развојна агенција за развој источне Србије „RARIS“
Директор: Владан Јеремић
Адреса: Трг ослобођења бб, Зајечар 
Телефон: 019/426-376, 019/426-377
E-mail: office@raris.org
www.raris.org

Регионални центар за друштвено економски развој „БАНАТ“
Директор: Ирена Живковић
Адреса: Чарнојевићева 1, Зрењанин
Телефон: 023/510-567, 023/561-064
E-mail: office@rcrbanat.rs
www.banat.rs

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа
Директор: Биљана Станковић
Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац
Телефон: 016/233-440
E-mail: info@centarzarazvoj.org
www.centarzarazvoj.org 

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа
Директор: Радојка Савић
Адреса: Цара Душана 77, Краљево
Телефон: 036/397-777
E-mail: office@kv-rda.org
www.kv-rda.org 

Регионална развојна агенција „ЈУГ“
Директор: Бојан Аврамовић
Адреса: Обреновићева 38/I, Ниш
Телефон: 018/515-447, 018/522-659
E-mail: info@rra-jug.rs
www.rra-jug.rs 

Регионална развојна агенција „Златибор“
Директор: Славко Лукић
Адреса: Петра Ћеловића бб, Ужице
Телефон: 031/523-065, 031/510-098
E-mail: office@rrazlatibor.rs
www.rrazlatibor.co.rs 

Регионална развојна агенција Бачка
Директор: Срђан Везмар
Адреса: Булевар Михајла Пупина 20/II спрат, Нови Сад
Телефон: 021/557-781
E-mail: office@rda-backa.rs
www.rda-backa.rs 

Регионална развојна агенција Срем
Директор: Милан Мирић
Адреса: Главна 172, Рума
Телефон: 022/470-910
E-mail: info@rrasrem.rs
www.rrasrem.rs 

Регионална развојна агенција Санџака - СЕДА 
Директор: Самир Качапор
Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар
Телефон: 020/332-700, 317-551
E-mail: office@seda.org.rs
www.seda.org.rs

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља
Директор: Ненад Поповић 
Адреса: Краља Петра I број 22, Крагујевац
Телефон: 034/302-701; 302-702
E-mail: officekg@redasp.rs
www.redasp.rs

Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд
Директор: Снежана Радиновић
дреса: Топличин венац 11/4, Београд
Телефон: 011/2186-730
E-mail: office@rarei.rs 
www.rrabeograd.rs

Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине
Директор: Данијела Марковић
Адреса: Јована Цвијића 20, Лозница
Телефон: 015/876-096
E-mail: office@rrappr.rs
www.rrappr.rs

Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље
Директор: Нада Кокот
Адреса: Стари корзо 30/3, Пожаревац
Телефон:012/510-824
E-mail: office@rra-bp.rs
www.rra-bp.rs

Регионална развојна агенција ПАНОНРЕГ
Директор: Бранислав Малагурски
Адреса:Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
Телефон:024/554-107
E-mail: office@panonreg.rs
www.panonreg.rs

Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о Крушевац
Директор: Владан Николић, в.д. директора;
Адреса: Балканска 63/IV, Крушевац;
Телефон: 037/418-520;
E-mail: office@arrro.rs
www.arrro.rs