Насловна / Активности / Политике регионалног развоја

Политике регионалног развоја

Национална агенција за регионални развој учествује у процесу планирања политика, изради подзаконских аката, програмских и развојних докумената и њиховој имплементацији.

У оквиру процеса успостављања и јачања институционалне инфраструктуре, одговорна je за процес акредитације, подршку и координацију регионалних развојних агенција, као и за оцењивање њиховог рада. Национална агенција је и Секретаријат Националног савета за регионални развој. Осим подршке регионима да дефинишу своје конкурентне предности и креирају препознатљив бренд, улога Агенције је и подизање капацитета локалних самоуправе кроз различите програме (саветовања, обуке запослених у канцеларијама за локални економски развој, брендирања).

Национални савет за регионални развој основала је Влада Републике Србије ради обезбеђивања и унапређивања регионалног развоја. 

Регионална развојна агенција је привредно друштво или удружење основано за обављање послова односно унапређење регионалног развоја, која је акредитована, у складу са овим Законом о регионалном развоју.

Данас већина успешних светских економија почива на развијеним општинама у којима постоје службе које се плански баве израдом стратегија локалног економског развоја и његовим одржањем, те свакодневним праћењем и пружањем подршке у свим економским активностима у зонама сопствене одговорности.