Насловна / Активности / Подршка развоју пословних инкубатора

Подршка развоју пословних инкубатора

Програм реализује Тим за подршку развоју пословних инкубатоа формиран 2014. године који се састоји од представника Министарства привреде (МП), Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР), Националне агенције за регионални развој (НАРР) и Програма (ACCESS) Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ).

Програм се састоји од следећих активности:

1. Припрема Приручника за оснивање и развој пословних инкубатора;

2. Програм подршке развоју пословних инкубатора - финансијска подршка у 2015. години;

3. Организација Дана пословних инкубатора;

4. Јачање људских капацитета пословних инкубатора;

5. Каталога пословних инкубатора.

Програм подршке развоју пословних инкубатора - финансијска подршка у 2015. години (у даљем тексту: Програм) реализује Национална агенција за регионални развој (у даљем тексту: НАРР) као једну од активности дефинисаних у оквиру Програма рада НАРР за 2015. годину. У оквиру овог програма, пословним инкубаторима се одобравају бесповратна финансијска средства за реализацију активности подршке, по Јавном позиву

За реализацију Програма буџетом су опредељена средства у укупном износу од 15.000.000 динара, чија је основна намена подршка унапређењу функционисања и стимулисање развоја постојећих ПИ.

ПИ се могу пријавити подношењем захтева за финансирање или суфинансирање пројеката из било које од наведних група пројеката у дефинисаном финансијском лимиту по сваком пројекту, тако да одобрени износ средстава по појединачном ПИ може бити највише до 3.000.000 динара без ПДВ.

Каталог пословних инкубатора се састоји од основних контакт информација евидентираних пословних инкубтора, као од профила пословних инкубатора сачињених на основу упитника попњених и достављених од стране пословних инкубатора. 

Напомена: Сви пословни инкубатори који се не налазе у катологу, а желе да буду претстављени у оквиру истог, потребно је да доставе своје контакт податке.