Насловна / Активности / Подршка предузетништву / Стандардизован сет услуга за МСП сектор

Стандардизован сет услуга за МСП сектор

Акредитоване регионалне развојне агенције реализују стандардизовани сет услуга, који се састоји из четири групе услуга: информације, обуке, саветодавне услуге, промоцију.

Општи циљ је подршка равномерном регионалном развоју кроз унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за сектор малих и средњих предузећа и предузетништва, задруге. Сет услуга је на располагању корисницима током 2014. године.

Сет услуга је намењен малим и средњим предузећима, потенцијалним и постојећим предузетницима, задругама, локалним самоуправама.

Услуге

Информације

Регионалне развојне агенције прижају информације у вези са:

 • започињање пословања
 • националним програмима за подршку МСПП, уз помоћ за подношење пријаве;
 • доступни извори финансирања (домаћим и страним) за МСПП;
 • правни прописи и обавезе, порези и таксе
 • информације које се могу добити кроз Пројекат „Европска мрежа предузетништва” (ЕЕН мрежу) - услови за извоз на инострано тржиште, техничка правила и технички стандарди, трансфер технологија и знања и др.;
 • пословна удруживања МСПП – формирање и рад кластера, удружења и задруга;
 • иновације, заштита интелектуалне својине;
 • стандарди квалитета;
 • проналажење пословних партнера
 • специјализоване услуге – упућивање на специјализоване пружаоце услуга;
 • информацијама о пословним и иновативним инкубаторима;
 • Програм Европске уније за конкурентност МСП (КОЗМЕ)
 • друге информације од значаја за пословање сектора МСПП, задруга и кластера.

Обуке

Регионалне развојне агенције организују следеће обуке:

 • Како започети сопствени бизнис – старт уп пакет (у трајању од три дана);
 • Припрема бизнис плана и пословање са банкама (у трајању од два дана);
 • Преглед стандарда квалитета и заштите животне средине (у трајању од два дан);
 • Финансијско управљање (у трајању од два дана);
 • Иновације – увод (у трајању од један дан);
 • Извоз – за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);
 • Припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању од један дан);
 • Маркетинг и продаја (у трајању од два дана);
 • Информационе технологије и пословање (у трајању од један дан);
 • Иновациона спремност (у трајању од два дана)

Саветодавне услуге које регионалне развојне агенције пружају су:

 • дијагностиковање иновативности (процена иновационих потенцијала предузећа и степена њихове иновативности)
 • израда маркетинг плана за МСПП
 • израда пословног плана за МСПП
 • провера стања у пословању