Насловна / Активности / Подршка предузетништву / Програм подршке развоју конкурентности ММСП

Програм подршке развоју конкурентности ММСП

Програма подршке развоју конкурентности ММСП за циљ има јачање конкурентности малих и средњих предузећа и предузетника, кроз усклађивање њиховог пословања са захтевима међународних стандарда квалитета, унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.

Национална агенција подржава пројекте микро, малих и средњих предузећа и предузетника и задруга, кроз учешће у финансирању до 50 процената трошкова консултантских услуга за уређење пословања у складу са стандардима квалитета, за побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса, производа и услуга, за тестирање нових производа, нови дизајн производа и амбалаже и за израду и имплементацију специјализованог софтвера. Средства се одобравају на основу расписаног јавног позива.

Пројекат подршке развоју конкурентности  ММСП и задруга у 2015. години

Национална агенција за регионални развој одобрила је 31.621.000,00 динара за 163 привредна субјеката у оквиру Пројекта подршке развоју конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2015. години.

 

Програм подршке развоју конкурентности МMСП и задруга у 2014. години

Национална агенција за регионални развој у 2014. години одобрила је 21,5 милиона динара за 116 привредних субјеката. Јавни позив за пријаву био је отворен од 10. јуна до 18. јула.

Програм подршке развоју конкурентности МСПП и задруга у 2013. години

Национална агенција за регионални развој у 2013. години одобрила је 39,5 милиона динара за 215 предузећа. Јавни позив за пријаву био је отворен од 9. маја до 10. јуна.

Програм подршке развоју конкурентности МСПП у 2012. години

Национална агенција је у 2012. години одобрила 32 милиoна динара за 194 предузећа. Нешто више од 70% корисника средства ће искористити за унапређење пословања у складу са стандардима пословања (имплементација стандарда, сертификација и ресертификација).

Програм подршке развоју конкурентности МСПП у 2011. години

Национална агенција за регионални развој одобрила је у 2011. години 60 милиона динара за 362 предузећа за јачање конкурентске позиције на тржишту.

Комисија за стручну оцену пријава је након примене постављених критеријума, одобрила 362 пријаве у оквиру расположивог буџета од 60.000.000 динара. Просечна вредност одобрених средстава по кориснику износи 166.000 динара.

Највише одобрених средстава односи се на усклађивање пословања са захтевима стандарда квалитета (73,8%), затим на пројекте унапређивања технологије, производа и услуга (22,4%), а у сразмерно малом обиму заступљени су програми едукације (3,8%)

На расписани јавни позив за одобравање бесповратних средстава поднето је укупно 968 пријава са траженим износом подстицајних средстава од 281,7 милиона динара. Више од две трећине  МСПП (68,2%)  тражило је подршку за усклађивање пословања са стандардима  квалитета, четвртина (25,9%) за унапређивање технологије, производа и услуга, док је интересовање за едукацију запослених било мало заступљено (5,9%).

Програм подршке развоју конкурентности МСПП у 2010. години

Национална агенција за регионални развој одобрила је 60 милиона динара за 320 предузећа у оквиру Програма подршке развоју конкурентности МСПП у 2010. години.

Циљ Програма је пружање директне подршке развоју конкурентности МСПП кроз учешће у финансирању трошкова консултантских услуга у виду бесповратних средстава.
Највише одобрених захтева односи се на усклађивање пословања са захтевима стандарда квалитета (72,5%), затим на пројекте унапређивања пословања (22,2%), а у сразмерно малом обиму заступљени су програми едукације (3,4%) и заштите на раду (1,9%).