Насловна / Активности / Подршка предузетништву / Програм подршке развоју иновативних кластера у 2015. години

Програм подршке развоју иновативних кластера у 2015. години

Програм подршке развоју иновативних кластера за циљ има јачање капацитета предузећа за технолошки развој и иновације кроз партнерство међу предузећима и успостављање стратешког партнерства са научно-истраживачким организацијама. 

У оквиру Програма одобравају се бесповратна средства која треба да допринесу и повећању обима и вредности промета предузећа на домаћем и међународном тржишту, као и успостављању сарадње са кластерима у региону и припреми за заједничке пројекте.Средства се одобравају на основу расписаног јавног позива.

 За реализацију програма у 2015. години опредељено је 15.000.000,00 динара.

Општи циљ Програма јесте повећање продуктивности и конкурентности домаћих предузећа и предузетника повезивањем у кластере, као и јачање сарадње микро, малих и средњих предузећа и предузетника са научно-истраживачким организацијама.

Кластери су правна лица, географске концентрације међусобно повезаних предузећа, специјализованих добављача, пружалаца услуга, предузећа у повезаним секторима и повезаних институција у подручјима у којима међусобно конкуришу, али и сарађују

Пројектне активности које су предмет финансирања су:

1)   Трошкови израде и/или реализације заједничких иновативних пројеката који се односе на развој нових или побољшање постојећих производа, процеса или услуга;

2)   Трошкови израде и испитивање прототипа и новог дизајна производа и амбалаже, увођење и тестирање новог процеса производње;

3)   Сајмске активности кластер организације.

Укупна расположива средства зa реализацију Програма износе 15.000.000,00 динара.

Средства расположива у оквиру овог Програма додељују се иновативним кластерима и намењена су за учешће у финансирању до 50% оправданих трошкова пројекта, без пореза на додату вредност. Mинимални износ који се додељује по захтеву je 100.000,00 динара, а максимални 1.000.000,00 динара.

Програм подршке развоју иновативних кластера у 2014. години

Јавни позив за подршку развоју иновативних кластера у 2014. години отворен је од 4. септембар до 10. октобра.

Ранг листа кластера који су аплицирали: 

Програм подршке развоју иновативних кластера у 2013. години

Јавни позив за подршку развоју иновативних кластера у 2013. години отворен је од 16. маја до 17. јуна.

Програм подршке развоју иновативних кластера у 2012. години

Са циљем повећање продуктивности и конкурентности домаћих предузећа и предузетника повезивањем у кластере, као и јачање сарадње малих и средњих предузећа и предузетника са научно-истраживачким организацијама у 2012. години одобрено је 12 милиона динара за 15 кластера.

Списак кластера којима су одобрена средства у овој години: 

Мера подршке развоју иновативних кластера у 2011. години

Мера подршке развоју иновативних кластера подразумева суфинансирање до 50% оправданих трошкова активности на пројектима кластера (без ПДВ-а). За новоосноване иновативне кластере предвиђена су бесповратна средства од 200.000 динара до максимално два милиона, а за постојеће кластере од минимално милион до максимално десет милиона динара. У 2011. години средства у износу од 18,6 милиона динара су одобрена за 9 кластера.

Мера подршке развоју иновативних кластера у 2010. години

У оквиру Програма о распореду и коришћењу средстава намењених за развој иновативних кластера у 2010. одобрена су средства за 8 кластера у укупном износи од 17 милиона динара.