Насловна / Активности / Подршка предузетништву / Алат за дијагностификовање иновативности

Алат за дијагностификовање иновативности

INNOVATE је алат за дијагностику који је настао на бази постојећих и већ доказаних алата за иновациону дијагностику, и предвиђено је да се користи као допуна сличним алатима као што је IMP3rove.

INNOVATE је примењив на предузећа свих величина и развојних доба, укључујући микро предузећа и старт-уп-ове, и може се користити са или без екстерне помоћи. За разлику од других алата ове врсте као што је IMP3rove, INNOVATE се не ослања на финансијске податке фирме.

INNOVATE даје информације колико је неко предузеће успешно у управљању двадесет једним аспектом или „димензијом“ иновационог менаџмента, тако што упоређује његове постојеће праксе са једном од четири унапред дефинисане тврдње. Одговори се једноставно уносе кроз низ „падајућих менија“, а резултат се аутоматски генерише помоћу дијагностичког дела овог алата. Степен успешности упоређен са четири могућа нивоа даје графички приказ по димензијама, као и слику успешности на нивоу целог предузећа. Димензије су подељене на РЕСУРСЕ и РЕЗУЛТАТЕ, по принципу сличном оном који је прихваћен у EFQM моделу изврсности.

INNOVATE такође садржи низ шаблона који предузећу помажу да развије и имплементира акциони план у циљу унапређења иновационог менаџмента, користећи:

а) SWOT анализу – верзија познатог алата који менаџменту помаже да уочи јаке стране и слабости компаније, заједно са потенцијалним претњама и приликама.
б) PESTEL анализа је моћна техника која се користи за анализу екстерног (макро) окружења у коме једно предузеће ради (функционише). Она употпуњује СWОТ анализу која испитује интерно окружење. PESTEL анализа омогућава предузећу да идентификује важне трендове (кретања) и покретаче који обликују његово екстерно окружење.
в) Алат за стратешку анализу и „Мапу пута“ - алат за анализу који указује на дугорочније стратешке циљеве компаније (било да су они теже или лакше достижни), а затим на то у каквом су они односу према кључним краткорочним циљевима, према конкуренцији и препрекама, и према тржиштима и партнерима.
г) Акциони план који претвара мапу пута у конкретни план акције. Он садржи јасну спецификацију свих пројектних задатака и њихов временски распоред, где су одговорне особе и рокови јасно одређени.
д) Детектор ресурса који помаже компанији да идентификује ресурсе на које има право и који ће јој помоћи у примени акционог плана.

Корист од INNOVATE-a
Предузећа која желе да имају користи од INNOVATE-a, у идеалном случају, требало би да се уклапају у следећи профил:
a) Да су спремна да издвоје довољно времена како би руководство које ће бити задужено за спровођење овог процеса било успешно 
b) Да су спремна да открију информације посреднику/консултанту, који ће им помоћи у изради ефикасне стратешке анализе компаније.

Настао је уз подршку пројеката ICIP i SECEP, финансираних од стране Европске уније.

Да бисте сте тестирали своје предузеће, пратите следећи линк: INNOVATE