Насловна / Активности / Подршка предузетништву

Подршка предузетништву

Национална агенција за регионални развој пружа различите видовe непосредне и посредне подршке привредним субјектима, пре свега микро, малим и средњим предузећима, од практичне подршке за оснивање предузећа до финансијских програма подршке.

Национална агенција за регионални развој предузетницима пружа пословне информације и стручне савете у областима финансија, права и иновација и проналазаштва.

Акредитоване регионалне развојне агенције реализују стандардизовани сет услуга, који се састоји из четири групе услуга: информације, обуке, саветодавне услуге, промоцију.

Менторинг је свеобухватан и релативно дуг процес подршке предузећима која се налазе у пресудном тренутку за развој или опстанак.

Програма подршке развоју конкурентности ММСП за циљ има јачање конкурентности малих и средњих предузећа и предузетника, кроз усклађивање њиховог пословања са захтевима међународних стандарда квалитета, унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.

Програм подршке развоју иновативних кластера за циљ има јачање капацитета предузећа за технолошки развој и иновације кроз партнерство међу предузећима и успостављање стратешког партнерства са научно-истраживачким организацијама. 

INNOVATE је алат за дијагностику који је настао на бази постојећих и већ доказаних алата за иновациону дијагностику, и предвиђено је да се користи као допуна сличним алатима као што је IMP3rove.