Насловна / Активности / Међународна и међурегионална сарадња

Међународна и међурегионална сарадња

Међународна и међурегионална сарадња остварује се кроз сарадњу са међународним и регионалним институцијама, амбасадама, економским представништвима, сродним агенцијама и институцијама из других земаља. 

Циљ је успостављање и унапређење сарадње са релевантним међународним институцијама зарад обезбеђивања финансијске и техничке подршке развојним програмима, као и дизајнирање, имплементација и праћење пројеката. Подршка равномерном регионалном развоју, пословна повезивања домаћих и страних предузећа, повећање конкурентности и иновативности сектора ММСП, као и унапређењe рада самих институција јесу циљеви међународних пројеката које се реализују.

Међународна и међурегионална сарадња остварује се кроз сарадњу са међународним и регионалним институцијама, амбасадама, економским представништвима, сродним агенцијама и институцијама из других земаља. Циљ је успостављање и унапређење сарадње са релевантним међународним институцијама зарад обезбеђивања финансијске и техничке подршке развојним програмима, као и дизајнирање, имплементација и праћење пројеката. Подршка равномерном регионалном развоју, пословна повезивања домаћих и страних предузећа, повећање конкурентности и иновативности сектора ММСП, као и унапређењe рада самих институција јесу циљеви међународних пројеката које се реализују.

Пројекти из области међународне сарадње

Пројекти који се финансирају из преtприступних средстава ЕУ - IPA:

 • Програм интегрисане подршке иновацијама, IISP (IPA 2010)
 • Унапређење конкурентности и иновативности малих и средњих предузећа, ICIP (IPA 2008)
 • Пројекат за развој конкурентности и промоцију извоза, SECEP (IPA 2007)
 • Регионално друштвено-економског програм развоја 2, RSEDP 2 (IPA 2007)
 • Подршка развоју регионалне политике на националном нивоу, RegPol (IPA 2007)
 • Стварање могућности за одрживо запослење и генерисање прихода у регионима Србије побољшањем продуктивности и приступа тржиштима за мале и средње произвођаче ауто-делова (EU/RSEDP 2)
 • Повећање конкурентности МСП и унапређење прекограничне сарадње у металској индустрији – ЕУМЕТАЛ 2 (IPA - Прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина)

Пројекти који се финансирају из Оквирног програма за конкурентност и иновације ЕУ:

 • Европска мрежа предузетништва, EEN
 • Европска мрежа амбасадори женског предузетништва, WENS
 • Европска мрежа ментора женског предузетништва, WEM
 • Програм подршке кластер менаџменту, SEENECO

Пројекти који се финансирају из средстава ЕУ – Програм „South East Europe“:

 • Механизам за подстицање иновација у Југоисточној Европи, FINNO

Пројекти који се реализују кроз билатералну сарадњу:

 • Институционализација менторинга као услуге у систему подршке малим и средњим предузећима и предузетништву, JICA (Јапан)
 • Пројекат успостављања и промоције менторинг услуге за МСПП у земљама Западног Балкана, JICA (Јапан)
 • Пројекат подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (USAID)
 • Регионални развој приватног сектора на Западном Балкану, PSD II (Холандија)
 • Јачање билатералне сарадње између Србије и Италије кроз стални форум (Италија)
 • Регионални интегрисани програм за економску и социјалну сарадњу, PRICES (Италија)
 • Обука и техничка помоћ јавним управама са Балкана у процесу интернационализације МСПП (Италија)
 • Примена принципа субсидијарности у процесу децентрализације у ЕУ и Србији

Национална агенција за регионали развој учествује у реализацији пројеката финансираних из Европске уније као корисник и имплементатор, док у билатералним пројектима учествује и кроз суфинансирање.

Више о сваком пројекту у рубрици Пројекти.

Међународни партнери Националне агенције за регионални развој на реализацији међународних пројеката су:
• Генерални директорат Европске уније за предузетништво и индустрију
• Извршна агенција Европске комисије за конкурентност и иновације (EACI)
• Америчка агенција за међународни развој (USAID)
• Јапанска агенција за међународну сарадњу (JICA) – Јапан
• Business Inovation Programs (BIP) – Норвешка
• Агенцијa за развој Регије Марке (SVIM) – Италија
• Дирекција за развој МСП Црне Горе
• Агенција за подршку предузетништва Републике Македоније
• Агенција за развој МСПП, Босна и Херцеговина
• Агенција за технолошки развој Републике Словеније
• Словачка агенција за развој МСПП (NADSME)
• Турска агенција за развој малих и средњих предузећа (KOSGEB)
• Италијански институт за спољну трговину - ICE
• Unioncamere – Италија
• Mondimpresa – Италија
• Aries Trieste – Италија
• SPARK – Холандија