Национална агенција за регионални развој, са циљем да кроз подстицање развоја допринесе смањивању јаза између развијених и недовољно развијених подручја, спроводи политику регионалног развоја, пружа подршку предузетништву, управља инфраструктурним пројектима и успоставља и јача међународу и међурегионалну сарадњу.